Versenyszabályzat

 

 

 

 

Veszprém Félmaraton

Versenyszabályzat

A 2022-es Veszprém Félmaraton valamennyi versenyszámára érvényes.

Részvételi jogosultság

• Versenyen csak az a versenyző indulhat, aki arra benevezett, magát regisztráltatta és rendelkezik a regisztrációnál megkapott rajtszámmal.
• Egyéni versenyeken minden versenyző csak a saját korosztályában indulhat.
• A regisztráció lezárása után beérkezett nevezési díjakat érvénytelennek tekintjük, visszautalásra nincs lehetőség.
• Az online előnevezési időszak alatt elutalt összegeket nem áll módunkban visszautalni.

 

Futófelszerelés

A versenyzőnek viselni kell futás során az öltözete mellső oldalán eredeti állapotú, a szervezőktől az adott futamra kiadott saját rajtszámát  úgy, hogy annak teljes felülete látható legyen.

Célbaérkezés

A versenyző hivatalosan akkor ér célba, amikor törzsének valamely része – kivéve a vállat és a csípőt – eléri a célvonal elején átmenő függőleges síkot.

Egészségügyi követelmények

A versenyző felelős azért, hogy edzettségi állapota alkalmassá tegye a versenyzésre

Óvási eljárás:

• Óvni a Versenyszabályzatban foglaltak megsértése miatt lehet.
• Óvást a versenyző vagy képviselője nyújthat be.
• Óvást az óvást benyújtó vagy az óvásban érintett versenyző célba érkezése, vagy az óvás tárgyát képező hivatalos közlemény kihirdetése, vagy az óvásra okot adó körülmény méltányolható tudomásra jutása után legkésőbb 30 perccel lehet benyújtani.

• A célvonal elejét a befutás irányából kell értelmezni.
• Holtversenyt a célbíró abban az esetben ítélhet, ha a versenyzők között a célba érkezéskor olyan kicsi a különbség, hogy a köztük levő sorrend kétséget kizáróan nem állapítható meg.

• Azokat a versenyzőket tekintjük „finisher”-nek, akik a megadott szintidőn belül teljesítik a választott távot!
• Az óvási díj összegét az ilovebalaton.hu kft. határozza meg.
• Az óvást írásban kell benyújtani a nevezési sátorban, vagy közvetlenül az óvási bizottság valamely tagjának az óvási díjjal együtt.

Az óvásnak tartalmaznia kell:

– azt a szabályt, amit megszegtek,
– az eset helyét,
– az eset időpontját,
– az esetnél érintett személyek nevét vagy rajtszámát,
– a tanúk nevét vagy rajtszámát,
– a tények leírását, ha szükséges, rajzzal szemléltetve,
– az egyéb bizonyítékokat.

• Az óvás benyújtása után az óvási bizottság vezetője összehívja a bizottság tagjait, hogy megismerjék az óvással kapcsolatos bizonyítékokat.
• Valamennyi, az óvásban érintett személy és megnevezett tanú számára lehetővé kell tenni, hogy tanúskodhassanak az óvási bizottság tanácskozásának helyszínén és idejében. Ha közülük valaki nem tud jelen lenni, akkor tanúvallomását még az óvási bizottság ülése előtt, írásban benyújthatja.
• Az óvási bizottságnak azon tagja nem vehet részt az óvási eljárásban:

– aki vagy akinek a hozzátartozója az óvási eseményben érintett,
– aki, vagy akinek a hozzátartozója ugyanannak a sportegyesületnek tagja, mint az óvásban érintett egyik fél,
– akinek az óvás elfogadásához vagy elutasításához érdeke fűződik,
– akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el.

• Ha az óvási bizottság valamely tagját a fentiek alapján ki kell vonni az eljárásból, akkor helyette új tagot kell kinevezni a bizottságba.

Versenyző kötelezettségei:

• A versenyző köteles mindenkor a Versenyszabályzat előírásait – és különösen az e fejezetben foglaltakat – maradéktalanul betartani.
• A versenyző köteles:

– a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni,
– – versenyzőtársaival, a szervezőkkel, a versenybírókkal és a nézőkkel tisztelettudóan viselkedni,
– saját felszerelésének szabályosságáról és biztonságosságáról gondoskodni,
– a verseny ideje alatt az időmérésre szolgáló, saját részre kiadott, egyedi azonosító berendezést a bokáján – vagy a versenykiírásban megjelölt egyéb helyen – viselni,
– a versenybírók utasításait követni,
– a szervezőbizottság által kijelölt versenypályán végigmenni,
– a verseny feladását a hozzá legközelebbi versenybírónak jelenteni, rajtszámát haladéktalanul leadni, és a versenypályát azonnal elhagyni,

A versenyzőnek tilos:

• balesetveszélyt vagy balesetet előidézni,
• más testi épségét vagy egészségi állapotát veszélyeztetni,
• a többi versenyző haladását és versenyzését akadályozni,
• meg nem engedett segítséget igénybe venni, úgymint:

– bármely – nem versenyző – személytől iramdiktálást
– frissítő segítséget bármely személytől, bármely módon, kivéve a frissítőállomások területén a minden versenyző számára egyöntetűen – biztosított feltételeket,

• Tilos a versenypálya bármely pontján bármely módon a versenyzőt kísérni.

• A versenybíró felszólíthatja a versenyzőt a verseny feladására, ha annak egészségi vagy fizikai állapota ezt indokolttá teszi. A versenyzőnek ebben az esetben fel kell adnia a versenyt és a rajtszámát le kell adnia.

Nevezés lemondása, cseréje

A benevezett, de a versenyt 2022. augusztus 19-ig lemondó Versenyző két lehetőség közül választhat: vagy átveheti a teljes rajtcsomagját; vagy kérheti a befizetett nevezési díjának beszámítását a 2023-ben megrendezésre kerülő Veszprém Félmaraton versenyre.

A nevezés átadására és/vagy a versenyszám változtatására 2022. augusztus 19-ig van lehetőség. Kizárólag az írásban leadott változtatási kérelmeket fogadjuk el. Olcsóbb versenyszámra történő átnevezés esetén  a két versenyszám nevezési díjának különbözete nem kerül visszautalásra. A drágább versenyszámra történő váltás akkor válik érvényessé, ha a Versenyző a különbözetet átutalja a szervezőknek. A benevezett, de a versenyen el nem induló és a versenyt a fenti határidőkig le nem mondó Versenyző nevezési díját a szervezők nem térítik vissza.

 A verseny rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják.

A futóverseny rendezői fenntartják a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és filmet készítsenek, melyek a továbbiakban a rendezők tulajdonát képezik.

A készült fotókat és filmeket a rendezők szabadon felhasználhatják reklám és egyéb kommunikációs anyagaikban, ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.

 A nevezési lap kitöltése önkéntes adatközlés is. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény szervezői a nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban tárolják.

A nevezéssel minden induló elfogadja a versenyadatokban foglaltakat és a versenyszabályokat.

 

Időjárás

Rendkívüli időjárási viszonyok esetén vagy egyéb előre nem látható esemény bekövetkezésekor, a szervezőknek jogukban áll a verseny rajtját módosítani, vagy elhalasztani későbbi időpontra.

Változtatás joga

A verseny rendezői fenntartják az útvonal, a helyszín, a program és időpont változtatás jogát.

Kapcsolattartás

A versenyre történő nevezés során a Versenyző elfogadja, hogy a regisztráció során megadott e-mail címre a szervezők a versennyel kapcsolatos hírlevelet küldjön.

A rajtcsomag tartalma

Nemcsak az útvonal tervezése kapcsán, de a rajtcsomag az ajándékainak kiválasztásakor is igyekszünk figyelembe venni a futók észrevételeit.

Ezért választottuk azt, hogy az ezredik technikai póló helyett nálunk egy klassz törölközőt találtok a rajtcsomagban. Minden évben más-más színű, hogy gyűjthessétek a kollekciót!

Ezen kívül minden táv teljesítő egyedi befutóérmet kap és a rajtcsomagban  további kuponokat találtok a szponzorainkról!

További információk

Versenyközpont

Historia Kert
Cím: Remete köz 8., Veszprém
Térkép>>
GPS koordináta:
47.096754 17.90705
}

Időmérés

A versenyt az eddig jól megszokott chipes időméréssel bonyolítjuk le, melyet Tóth Tamás és a Watchman biztosít.

Díjazás

Befutóérem minden célba érkezőnek, távonként és kategóriánként az első három helyezettet érem, míg az abszolút győzteseket serleg díjazásban részesítjük.

Rajtszám átvétel

A verseny napján, Veszprémben a versenyközpontban vehető át. Kérünk mindenkit, hogy a helyszíni regisztrációhoz hozzon magával bármilyen személyi azonosításhoz megfelelő okmányt!

Vészhelyzeti telefonszám

Ha bármilyen vészhelyzet áll elő a futóverseny közben, és nnincs a közeledben frissítőpont, rendező vagy polgárőr, akkor a következő telefonsámot hívhatod: 0630 376 0752

Eredmények

A Veszprém Félmaraton eredményeita versenyt követően itt az oldalunkon a verseny menpont latt, az Eredmények almenüben találjátok.

Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány

 

Cím: 8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 44/c

Adószám: 18938773-1-19
Nyilvántartási szám: 19-01-0001313