Általános szerződése feltételek

Az 

 

A jelen ÁSZF tartalmazza a Veszprém Félmaraton futóverseny (https://www.veszpremfelmaraton.hu) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A www.veszpremfelmaraton.hu üzemeltetőjének (továbbiakban: szolgáltató) adatai:
Cégnév: Gyermekmosoly Alapítvány
Székhely címe: 8200 Veszprém, Lóczy Lajos u. 44/c Fsz. 3.
Nyilvántartási szám: 19-01-0001313
Adószám: 18938773-1-19

Ügyfélszolgálat adatai:
Telefon:  +36 30 376 0752 (normál díjszabású)
E-mail: veszpremfelmaraton [kukac] gmail [pont] com

A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Veszprém Félmaraton szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Veszprém Félmaraton és felhasználója között. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Veszprém Félmaraton szolgáltatásait, azaz nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

Ha a felhasználó kártyás fizetést hajt végre a Veszprém Félmaraton oldalon vagy a Veszprém Félmaraton oldalon keresztüli nevezést követően a nevezési díjat banki átutalással fizette meg, adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. Felek elfogadják, hogy az ily módon kötött szerződés a nevezési díj megfizetésével megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A Veszprém Félmaraton oldalon közzétett árak AAM árak.

Lehetséges fizetési módok:
– Személyesen a megadott nevezési pontokon, illetve a versenyek helyszínén.
– Bankkártyával történő fizetéssel
– Banki átutalással

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

 

A nevezés kizárólag nevezési díjnak a fogyasztó által a szolgáltatónak történt megfizetése után válik érvényessé. A fogyasztó a nevezési díjaknak a visszafizetésére akkor tarthat igényt, ha a versenyek kiírásának fő pontjaiban lényeges változás következik be, és ezek valamelyike miatt a fogyasztó eláll a versenyen való részvételtől. Ilyen változásnak számít:
– az adott versenyszám törlése;
– a verseny más városba történő áthelyezése;
– a nevezési díjnak az előre meghirdetetthez képest történt emelése.

 

A fogyasztó az elállási szándékát írásban, az erről szóló nyilatkozatát a veszpremfelmaraton[kukac]gmail[pont]com címre elküldve köteles közölni a szolgáltatóval legkésőbb a versenyt kezdetét 24 órával megelőzően. Ha a verseny kiírásának a fent meghatározott fő pontjaiban lényeges változás a versenyt megelőző 24 órán belül következik be, akkor a fogyasztó az elállási jogával verseny rajtját megelőzően bármikor élhet.

A fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon – levelezéskor a veszpremfelmaraton [kukac] gmail [pont] com e-mail címen, valamint munkanapokon a szolgáltatónak a fent megadott telefonszámán történek. Egyebekben a panaszok intézésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének elérhetősége:
Cím: 8200 Veszprém, Budapest út 3-5.
Telefon: 06 88 550 510
E-mail: fogyved_kdf_veszprem [kukac] nfh [pont] hu